Program Lojalnościowy
Online Ramen Club

Online Ramen Club - zbieraj punkty
Online Ramen Club - każda 1zł to 1 pkt.
Online Ramen Club - Wymieniaj punkty na rameny
Online Ramen Club - 300 pkt. = 1 ramen

REGULAMIN PROMOCJI "ONLINE RAMEN CLUB"
W RESTAURACJI RAMEN SHOP


(dalej: „Regulamin”)
Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki akcji promocyjnej: „Online ramen Club” organizowanej na stronie internetowej www.ramenshop.pl (dalej: „Strona Internetowa”)
 2. Organizatorem promocji jest SHIVA Andrzej Pelc-Gonera, ul. Piotrkowska 211/4, 90-451 Łódź (dalej: „Organizator”).
 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest rejestracja na stronie www.ramenshop.pl
 4. Każda wydana złotówka na stronie to jeden punkt.
 5. 300 punktów upoważnia do odbioru dowolnego ramenu zamówionego z naszej strony z odbiorem osobistym lub dostawą ( płatna w zależności od strefy)
Czas trwania Promocji.
 1. Promocja nie ma określonych ram czasowych.
Szczegółowe warunki promocji.
 1. W Promocji mogą brać udział tylko ZAREJESTROWANI klienci portalu internetowego www.ramenshop.pl, którzy dokonają zakupów w czasie trwania Promocji i dokonają zapłaty za towary lub usługi.
 2. Robiąc zakupy na naszej stronie zbierasz punkty. Każda wydana złotówka to 1 punkt.
 3. 300 punktów upoważnia do odbioru dowolnego ramenu.
 4. Promocje nie łączą się. Biorąc udział w innej akcji promocyjnej na naszej stronie www.ramenshop.pl punkty nie są doliczane do programu lojalnościowego
 5. Ważna informacja dla aplikacji mobilnej - Przycisk "Zdobądź punkty jest nieobsługiwany przez restauracje Ramen Shop (promocja dotyczy tylko zamówień online).

Inne postanowienia.
 1. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią̨ niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 2. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji, bez podawania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo przerwania Promocji w razie zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmiany.
 4. Restauracja może zmienić Regulamin z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na prawa i obowiązki Restauracji i Użytkowników, wydania wyroku sądu lub decyzji uprawnionego organu, zmian technicznych i technologicznych mających wpływ na realizację Kuponów rabatowych.
Postanowienia reklamacyjne.
 1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać mailowo na adres: office@ramenshop.pl
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
Lista lokali biorących udział w promocji.
Ramen Shop Kraków, ul. Mogilska 65, Kraków
Ramen Shop Łódź Bałuty, ul. Nastrojowa 43, Łódź
Ramen Shop Łódź Retkinia, ul. Armii Krajowej 39, Łódź
Ramen Shop Łódź Śródmieście, ul. Roosevelta 7, Łódź
Ramen Shop Łódź Teofilów, ul. Rojna 84c, Łódź
Ramen Shop Poznań, ul. Bóżnicza 3, Poznań
Ramen Shop Szczecin Bulwary, ul. Zbożowa 4, Szczecin
Ramen Shop Szczecin Zielonogórska, ul. Zielonogórska 31, Szczecin
Ramen Shop Włocławek, ul. Starodębska 3, Włocławek
Ramen Shop Zgierz, ul. Łódzka 4/6, Łódź

Postanowienia końcowe.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest w Restauracji oraz na stronie internetowej www.ramenshop.pl

#nawiekiwiekowramen